Dinamik ve yenilikçi bir kurum olmaya yönelik çağdaş, etkin ve modern bir yönetim sistemi oluşturmak.

Organizasyon içerisinde bulunan herkesin aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayacak ortak kurumsal bir kültür oluşturmak.

Ölçek ekonomisini yakalayarak birim maliyetlerini düşürmek, daha rekabetçi yapı kazanmak. Kalite yönetiminin şartlarına uymak ve etkinliği sürekli iyileştirmek.