Politikamız, İnsan Kaynakları yönetimi fonksiyonlarını ve organizasyon yapılanma faaliyetlerini şirketlerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde planlamak ve gerçekleştirmektir.

Amacımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için çalışmalarımızın, gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile arttırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanaklarını sağlamaktır.

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, sürekli öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir.

BİRLİK GALVANİZ ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.